บรรยายพิเศษ อ.อานัส ดาราฉาย 001 | Facebook

151 yamaah ฅนสองโลก
151 yamaah ฅนสองโลก 39.3K Views
  • 611
  • 1.3K
  • 6

เพราะลิ้นนั้น จะนำเขาสู่ไฟนรก
------------------------------------
การนินทาเปรียบเสมือนการค้า
ที่ประสบกับการขาดทุน
------------------------------------...

Posted 1 year ago in .