බුද්ධ පුතුන් buddha puthun... - බුද්ධ පුතුන් buddha puthun

බුද්ධ පුතුන් buddha puthun • 4 months ago   3.8K     1.7K
Generate Download Links

Click the button to get the download links.

Comments
නිවනේ අසිරිය - Niwane Asiriya
නිවනේ අසිරිය - Niwane Asiriya4 months ago

ලෝකවාසීන් සියලූම දෙනාට බුදු සරණයි ☸☸️ සුවපත් වේවා ☸️☸️ නමෝබුද්ධාය 🌸 🙏🌸

Rukshani Nuwandara
Rukshani Nuwandara4 months ago

තරුණ දරුවන් වෙනුවෙන් ධර්ම දේශනා කරන ඔබ වහන්සේට ගොඩක් පිං 🙏

Nishika Prabodani Liyanage
Nishika Prabodani Liyanage4 months ago

Me pin balayen mage piyanan athula pawule samatath mage siyaluma yeheliyan mirhurantath.siyaluma lak vasiyantath lo vasintath me pin anumodan wewa...mage miya giya maniyantath me pin balayen saara Keri wethwa niwan suwa labewa sadu sadu sadu !!!🙏🙏🙏🙏🙏

Janani Gurusinghe
Janani Gurusinghe4 months ago

ධර්ම දානමය පිංකමට බොහොම පිං , උතුම් තුණුරුවනේ සරණයි හාමුදුරුවන් ඇතුලු සැමට 🙏🙏🙏

Vm Kanthi Kanthi
Vm Kanthi Kanthi4 months ago

ඒකනම් ඇත්ත අපේ හාමුදුරුවනේ 🙏🙏

Nishika Prabodani Liyanage
Nishika Prabodani Liyanage4 months ago

Eka aththa thamai hamuduruwane.

Niil Nilu
Niil Nilu4 months ago

Sadu sadu sadu girgausha labewa oba wahanseta

Vm Kanthi Kanthi
Vm Kanthi Kanthi4 months ago

සාදු සාදු සාදු 🙏🙏🙏

Jayanthi Jayasundara
Jayanthi Jayasundara4 months ago

සාදු සාදු සාදු 🌺🌺🌺සාදු

Thilaka Warna Thilaka
Thilaka Warna Thilaka4 months ago

සාදු සාදු සාදු 🙏🙏🙏 මගේ නමස්කාරය වේවා පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට 🙏🙏🙏