To those who were asking what my boyfriend says about my jobπŸ˜‹πŸ˜‹πŸ˜‹πŸ˜‹ nize nimthathe ngizothatha owakho,no babakho no Mkhulu wakho,nkonke okulengisayo kini ngidle nendlu yakini futhi πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

Zodwa Wabantu
Zodwa Wabantu 29K Views
  • 573
  • 37
  • 112

To those who were asking what my boyfriend says about my jobπŸ˜‹πŸ˜‹πŸ˜‹πŸ˜‹ nize nimthathe ngizothatha owakho,no babakho no Mkhulu wakho,nkonke okulengisayo kini ngidle nendlu yakini futhi πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

Posted 2 years ago in ENTERTAINMENT