ေလးစားရတဲ့ သူမ်ိဳးကုိ ႀကိဳက္တယ္ ဆိုတဲ့ ေအာန္ဆုိင္း

Myanmar Celebrity
Myanmar Celebrity
  • 1.4K
  • 28
  • 42

"အေတြးအေခၚ ေကာင္းၿပီး စိတ္ႏွလုံး ေကာင္းတဲ့ သူမ်ိဳး၊ ကုိယ္ ေလးစားရၿပီး တန္ဖိုးထားတဲ့ ေယာက္်ားမ်ိဳးကို သေဘာက်တယ္။ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ အရမ္း တုိက္တြန္းတဲ့ မိသားစု မဟုတ္လုိ႔ ယူခ်င္တဲ့ အခ်ိန္မွ ေယာက်ာ္း ယူမယ္" ဆိုတဲ့ ေမာ္ဒယ္ ေအာန္ဆုိင္း ရဲ႕ အခ်စ္ေရး။

Myanmar Celebrity Update: Model Awn Seng's Relationship #AwnSeng #MyanmarModel

Posted 3 months ago in NEWS