มนุษย์ล่องหน - HuaKaThi | Facebook

"อาจเป็นคนนั้น 😝 อาจเป็นคนนี้ 😜
หรือว่าอาจเป็นเธอนั้นที่ฉันเคยสบสายตา 😍"

#มนุษย์ล่องหน 💡

วงแบนด์ไฟฟ้า ขนาด 6 คน
นักร้องชาย - กอล์ฟ
นักร้องหญิง - กิ๊ก...

Posted 2 years ago in Music & Audio.