หวัดเจ็บคอไม่ง้อยา

หวัดเจ็บคอส่วนใหญ่มากกว่า 80% มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส การกินยาต้านแบคทีเรีย (ยาปฏิชีวนะ) นอกจากไม่ช่วยให้หายเร็วขึ้นแล้ว ยังจะทำให้เกิดเชื้อดื้อยาซึ่งอาจนำไปสู่อันตรายถึงชีวิตได้

Posted 10 months ago in OTHER