SDPI DK - ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂಗಳೂರು...

SDPI DK
SDPI DK 324 Views
  • 43
  • 6
  • 0

ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಸಮಾವೇಶದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಯನ್ನು ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ರಾಜ್ಯ...

Posted 2 years ago in .