Đố ai nghe thấy

Học IELTS cấp tốc 112 Views
  • 3
  • 4
  • 3

Generating Download Links...

Bạn đã thực sự nghe TỪ "GOOGLE" được phát âm như thế nào chưa. Tôi cá là chưa đâu:) phát âm của chúng ta còn ngây thơ lắm!!!!

Posted 2 years ago in Music & Audio

Thinh Lê 2 years ago

Hoa Thieu 🤣🤣🤣