Thanh xuân: Tuổi trẻ nồng nhiệt - Thời gian phai mờ - Khoảnh khắc nào bạn cảm thấy cô đơn nhất? | Facebook