Khoảnh khắc nào bạn cảm thấy cô đơn nhất? | Facebook

Khoảnh khắc nào bạn cảm thấy cô đơn nhất?

1. “Trong những ngày lễ, người hạnh phúc sẽ càng hạnh phúc, người cô đơn sẽ càng cô đơn.”

2. Một mình đi dạo...

Posted 1 year ago in .