ฉันเชื่อซะที่ไหน

ฉันเชื่อซะที่ไหน? ยายเบื๊อกเอ๊ย!!

Posted 17 days ago in ENTERTAINMENT