กับข้าวกับปลาโอ Plaocooking - ยำก้านคะน้าหมูกรอบ (หมูกรอบสูตรไม่ง้อแดด ไม่ง้อเตาอบ) | Facebook