ชอบก็แชร์ไปครับ | Facebook

บ่เป็นหยังเค้าเข้าใจ
(ตื่นมาอัดแต่เช้า เสียงเลยไม่ค่อยเต็ม)

Posted 10 months ago in Music & Audio.