VID CUT |... - BLACK MOON - Taeyong's Vietnamese Fanpage

VID CUT | 210215 #TAEYONG @ GIMME GIMME MV

Ngầu đét luônnnnnnnnnnnnn 😭
Lee Taeyong lúc nào cũng đỉnh nhất á 😭 giỏi lắm mọi người ơi nhạc cũng hay nữa u...

Posted 2 months ago in Music & Audio