Nhật Kim Anh - Hóa ra người "ác" nhất phim này không phải bà Hội hay mợ Hai mà là... Đạo diễn | Facebook