SleepingBeauty - Monsta X's Hyungwon Vietnamese Fanpage - 2404736992916612

[VIDEO] [190427] #Hyungwon @ FANCON IN YOKOHAMA

👩: Có một pho tượng mất tích từ Lourve này!
🐢: *Bật mode: "Okay anh ổn" và từ từ đóng cửa kính xe lại* ㅋㅋㅋㅋㅋ
👩: Ơi anh ơi đừng đi mà anh ơi!!!!

.

Ừm.. fan của chúng mình đã nhây rồi mà bây giờ còn gặp anh idol này lầy hơn fan nữa thì sao mà chị em bạn dì mình chịu nổi đây trời :v

-

Video. booqichaes

-

Uyn.

Posted 4 months ago in OTHER