ده محمد بن عبدالوهاب رحمه... - دحق اواز صفحه da haq awaz

دحق اواز صفحه da haq awaz • 2 years ago   8     0  •  72 Views

ده محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ده نوم سره ده ډیروخلکو نه لګی

واقعه واوری

شاید علم کی مو اضافه وشی