ေမေမ စူဇီႏုိက္ လို သ႐ုပ္ေဆာင္ တတ္ခ်င္တဲ့ ေ႐ႊထက္၊ စိန္ထက္

Myanmar Celebrity
Myanmar Celebrity
  • 3K
  • 222
  • 108

"ညီအစ္မ (၂) ေယာက္က (၇) ႏွစ္ကြာတယ္။ ေမေမ က အုိက္တင္ပိုင္တယ္။ ေမေမ့ကို လးစားတယ္။ ေမေမ့လုိမ်ိဳး သ႐ုပ္ေဆာင္တတ္ခ်င္တယ္" လုိ႔ ေျပာလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ စူဇီႏိုက္ ရဲ႕ သမီးေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ေ႐ႊထက္တန္၊ စိန္ထက္တန္ တို႔ ညီအစ္မ (၂) ေယာက္။

Myanmar Celebrity Update: Shwe Htet Tan & Sain Htet Tan talks about their Mom, Suzi Knight. #ShweHtetTan #SeinHtetTan #SuziKnight

Posted 5 months ago in NEWS