อุทยาน ฤๅษี - แห่งเดียวในพัทยา...

อุทยาน ฤๅษี
อุทยาน ฤๅษี 1.6K Views
  • 59
  • 12
  • 5

แห่งเดียวในพัทยา
#อุทยานฤาษีพัทยาอาณาจักรสุขภาพและวัฒนธรรมไทยอีสานร่วมสมัย
~ ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านอิสานร่วมสมัย
~ ร่วมแห่กลองยาวม่วนๆ
~ จิบกาแฟ...

Posted 1 year ago in Religion & Spirituality.