حمله بر بیمارستان در دشت برچي | Facebook

Ariana News
Ariana News 108.2K Views
  • 4.7K
  • 335
  • 260

افراد مسلح بالای یک مرکز صحی در دشت برچی حمله کرده‌اند. در ساحه‌ی رویداد یک شفاخانه دولتی و یک مرکز صحی داکتران بدون مرز قرار دارد.

Posted 2 months ago in .