႐ိုးသားတာ ေကာင္းပါတယ္ ဆိုတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ႏိုင္းႏိုင္း

"ေ၀ဖန္မႈရွိမွလည္း တိုးတက္မွာပါ၊ အျပဳသေဘာေ၀ဖန္တာကို အကုန္လံုးက လက္ခံပါတယ္။ Copy ဆို Copy ၊ Own Tune ဆို Own Tune ေပၚတင္ေျပာဖို႔လို႔လည္းလိုပါတယ္" လို႔ေျပာလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ႏိုင္းႏိုင္း ႏွင့္ ခဏတာ။

Myanmar Celebrity Update: Well-known Actor Nine Nine says Honesty is the best. #NineNine #MyanmarActor

Posted 9 months ago in NEWS