ဒုဌဝတီကုိလြန္၍ (The Mystery Of Burma - Beyond The Dote Hta Waddy) | Facebook

The Mystery of BURMA
The Mystery of BURMA 1.8M Views
  • 64.6K
  • 51.4K
  • 7K

Golden Hour Mandalay Entertainment မွ ပထမဦးဆံုး ပြဲဦးထြက္ ထုတ္လုပ္တင္ဆက္မယ့္ ဒါရိုုုက္တာ အာကာ ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ "ဒုဌဝတီကိုလြန္၍" (The Mystery of Burma -...

Posted 3 years ago in TV & Movies.