Bangtan Boys Vietnamese Fanpage - 287036888892176

《 VIDEO 》 190417 TIME 100 BTS cut

Q. Ai là người hay hát lúc tắm?
Bangtan: RM
Q. Cậu ấy hay hát gì lúc tắm?
RM: ...
Jimin: Chói tai lắm luôn
RM: Những bài hát tuyệt vời .
Jimin: No no no no =)))))))

——————
✦ Cre: TIME
✦ Please take out with full credits!

𝗕𝗔𝗡𝗚𝗧𝗔𝗡𝗕𝗢𝗬𝗦𝗩𝗡 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗟𝗨𝗩

Posted 4 months ago in MUSIC