குப்பை

Madawala News
Madawala News
  • 55
  • 39
  • 1

மடவளை நகரில் பொலிதீன் கழிவுகள் உரிய முறையில் அகற்றப்படாததால் அவற்றை எரிக்கக வேண்டிய நிலைக்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் இதனால் புற்று நோய் போன்ற பாரிய சுகாதார பிரச்சனைகளுக்கு முகம்கொடுக்க வேண்டி ஏற்படுகின்றது. இதனை விளக்கும் வீடியோ தொகுப்பு ...
# UTJCSL

Posted 10 months ago in NEWS