ละเมอตดอยู่หรือไง

ดวงฉันมีด้วง ทุกดวงระด้วง ละเมอตดอยู่หรือไง?

Posted 4 months ago in ENTERTAINMENT