பொன்சேகா அமெரிக்க பிடியிலா? பிரான்ஸ் - U.K மோதல்!

IBC Tamil Jaffna 2.8K Views
  • 5
  • 0
  • 0

Generating Download Links...

பொன்சேகா அமெரிக்க பிடியிலா? பிரான்ஸ் - U.K மோதல்! | Seithi Veechu | UK sends Navy ships to Jersey

#Navy​ #Jersey​ #fishermen​ #borisjohnson​ #france​...

Posted 7 months ago in Politics