ပိႏၷဲသီး အသီးေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္နည္း--- ၀င္းျမင့္ IQwin

WinMyint IQwin Farm
WinMyint IQwin Farm
  • 51.8K
  • 52.3K
  • 1.1K

ပိႏၷဲသီး အသီးေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္နည္း--- ၀င္းျမင့္ IQwin
စာကို အရင္ဖတ္ပါ။ ကြန္းမန္းေတြမွာ ေျဖထားျပီးလားအရင္ဖတ္ပါ။

ပိႏၷဲပင္ ခဲပစ္ ဆိုတဲ့စကားကို ၾကားဘူးၾကမွာျဖစ္တယ္။
ခဲနဲ ့ပစ္လို ့ေၾကာက္ျပီး သီးတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။
ဒဏ္ရာျဖစ္ျပီး ပြင့္တံက ဒဏ္ရာကေန တိုးထြက္လာတာျဖစ္တယ္။
ပိႏၷဲက ပင္စည္းနဲ ့ပင္စည္းအကိုင္းတံေတြကေနပြင့္တံထြက္ျပီးသီးတာျဖစ္တယ္။
ပင္စည္နဲ ့ပင္စည္းအကိုင္းတံအခြံေတြက မာေတာ့ ပြင့္တံတိုးထြက္လို ့မႏိုင္ဘူး။
ခဲနဲ ့ပစ္လိုက္ရင္ အခံြမွာဒဏ္ရာျဖစ္ျပီး ပြင့္တံတိုးထြက္လာျဖစ္တယ္။
ခဲနဲ ့ပစ္ရင္ ထိခ်င္နဲ ့ေနရာ ထိမယ္။ ဒဏ္ရာမ်ားရင္ အခံြေၾကမယ္။
ဒဏ္ရာမွာ မွဳိးပိုး၀င္ျပီးပင္စည္းေဆြးတာေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။
သီးေစ်ခ်င္တဲ့ေနရာမွာ သီးေအာင္နဲ ့အသီးအေရအတြက္ လိုခ်င္သေလာက္
လုပ္နည္းကေတာ့ ပင္စည္းကို သစ္သားသတ္ရိုက္နည္းျဖစ္တယ္။
ပ်ည္းကတိုးသား အနစ္၊ ပေတာင့္သားအနစ္ စတဲ့ မေဆြးလြယ္တဲ့ သစ္သား
စကို ပင္စည္းအခြံမွာရိုက္သြင္းရပါတယ္။ သစ္သားစက ခဲတံနဲ ့ငယ္တဲ့အရြယ္ျဖစ္ရမယ္။
အသားလံုးကင္တဲ့ ဒုတ္သာသာဆိုရင္ ရပါျပီး။ ပင္စည္မွာ ရိုက္သြင္းျပီးရင္ သစ္သားစ
ကိုခ်ဳိးထားလိုက္ရမယ္။ အနာျပန္မေစ့သြားေအာင္ျဖစ္တယ္။ အခ်ိန္က်ရင္ သစ္သားစ
ရိုက္သြင္းထားတဲ့ေနရာကေန ပြင့္တံထြက္ျပီး အသီးသီးပါမယ္။
ဘယ္အခ်ိန္မဆို ရိုက္သြင္းလို ့ရတယ္။ အသီးကုန္တာနဲ ့ရိုက္ သြင္းတာပိုေကာင္းပါတယ္။
သံနဲ ့ရိုက္လို ့မရဘူးလားလို ့ေမးသူမ်ားတယ္။ သံက သံေၾကးတက္ျပီး မွဳိပိုး၀င္တတ္တယ္။ အသားပိုတက္ျပီး အနာျပန္မ ေစ့ႏိုင္ဘူးျဖစ္တတ္တယ္။

ပိႏၷဲ အသီးမသီးရတဲ့ အ ေၾကာင္းအရင္းမ်ား-----
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2462448160431827&id=283650038311661&__tn__=-R

အသီးတင္ဖုိ ့ေျမၾသဇာနဲ ့ေရအဓိကျဖစ္သလို ပိုးသတ္ေဆးလည္းလိုပါတယ္။
ေျမၾသဇာ အ ေၾကာင္း-----
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2138384806171499&id=283650038311661

တိုင္းရင္းပိုးသတ္ေဆးလုပ္နည္း -----
https://www.facebook.com/watch/?v=1168786649797991

အေသးစိတ္ကို ဗီြဒီယိုမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

Posted 5 months ago in NEWS