Taeyeon pulling out her in-ears | Facebook

Tôi Yêu Mọi Thứ Từ Kim Taeyeon
Tôi Yêu Mọi Thứ Từ Kim Taeyeon 446.3K Views
  • 13.3K
  • 873
  • 168

[VIDEO] #Taeyeon pulling out her in-ears

Taeyeon và những màn tháo tai nghe khi biểu diễn, tất nhiên không thể thiếu màn giật tai nghe huyền thoại của...

Posted 2 years ago in Music & Audio.