ਵੇਦਨਾ "ਫ਼ਰਕ ਪੜਤਾ ਹੈ " - ਰੂਹ ਏ ਕਲਮ ਰੂਹ ਏ ਆਵਾਜ਼ rooh e kalam rooh e aawaz

Download MP4 SD 2.26MB
  • QR code for mobile device to download SD video

ਵੇਦਨਾ "ਫ਼ਰਕ ਪੜਤਾ ਹੈ "

Posted 2 years ago in .