PapaThile Hard-times Never-kill

Generating Download Links...

PapaThile Hard-times Never-kill

Posted 3 months ago

Kenan Mukwevho 1 month ago

Thabelo yanga nga duvha nga duvha ndi yauri; Shango Mudzimu ngali tibe, vho shumehaho Jehovah zwina ngoho khazwo vhaye vhaye vhadzhene Paradise. Vhazwifhi nga dzina la murena vhaye hanefho he vhavha vhakhou shumela hone.

Tshilidzi Madula 3 months ago

Vhovha vhona hanaja mahalwa connection.. Ayakamba shem