อาร์โรนีโร่ Vs ซาเอลอพอลโล่

ภาคเชื่อมโยงเปิดฉาก "ศึกผ่าโลกันต์"

อาร์โรนีโร่ อัลลูเอรี่ Vs ซาเอลอพอลโล่ แกรนซ์
โกลโตโนเรีย (กลืนกินฮอลโลว์) ความโลภ
ฟอร์นิคารัส (ราชินีมาร) ความวิปริต

Posted 2 months ago in ENTERTAINMENT