Kunooti Waadaan Keenya Viidiyoo... - Hiliif Malti-miidiyaa

Hiliif Malti-miidiyaa 42.6K Views
  • 1K
  • 1.5K
  • 707

Generating Download Links...

Kunooti Waadaan Keenya
Viidiyoo Guutuu Sababa Simanna Shamarran Keenyaatiif
Jecha Halkaniif Guyyaa Dalagne
Kunoo Isin Biraan Geenya Ajiib B.J Kamaal...

Posted 2 years ago

Muhee Ilma Sabaa 2 years ago

Akkana feena kunoo nuuf jiraadha

Hawwiin KO Jannataa 2 years ago

OMN dhigaa kenyaanii dhabatee hardhaa esaa dhaqee

Romaabdullahi Abdullahi 2 years ago

Wari hijaba kuni dasa nama jettan akka ofira hin yafne uffata amati islama ♥️rabbi galtefadha wani mari qadara rabbiti allahmdulilahi 😭♥️

Najat Husen 2 years ago

Omn mallifi callisee

Biti Isilsmii Madinaa 2 years ago

Omn argaa isaa👎👎

Robda Ibrahim 2 years ago

Bagaa ngyn galtaan biyaa kessanitii

Raman Ya Raman 2 years ago

Baga nagaya biya abba ofi nagaya gate

Misraa Usmaan 2 years ago

musilma waan tatanfi midiyalee waan isiin simatu dhaban jabadaha isiin inshaallah

Ansar Oromiya 2 years ago

Aah humna qabaadhe isnirraan kaasu gabrumma tana garu sagale isniifan taha abshir

Hana Dinku 2 years ago

uuuuffffuuuu garaa nanyatan rabbi