فراخوان مهم "طبرزدى" در مراسم گراميداشت... - Payame daneshjoo

Payame daneshjoo • 1 year ago   10     2  •  73 Views

فراخوان مهم "طبرزدى" در مراسم گراميداشت روز ٧ آبان: همه ملت با "اتحاد در عمل" براى آزادى ايران بپاخيزيم

گفتنى است به رغم محدوديت ها و اعمال فشار رژيم؛ جمعى از فعالان سياسى و مدنى در داخل كشور روز هفتم آبان را گرامى داشتند.

#ابان_رهایی
#ابان_دادخواهی
دادخواهی تا رهایی
اتحاد در عمل

Comments
Sam Kashi
Sam Kashi1 year ago

امیدواریم که این اتحادی که گفتید واقعی باشد تا ملت ستم دیده ایران پس چهل سال از زیر جور ملایان ضد ملی وضد انسانی رهایی یابند

Mohamad Masih Gol
Mohamad Masih Gol1 year ago

زنده و پاینده باشید شیران واقعی ایرانزمین