Nói Dễ Làm Khó | Facebook

Thầy Thích Pháp Hòa
Thầy Thích Pháp Hòa 11.4K Views
  • 822
  • 214
  • 67

Nói Dễ Làm Khó - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Linh Sơn Qeensland, ngày 16 , 11.2018)

Để cùng nhau góp phần đẩy bánh xe pháp và chuyển tải những bài giảng...

Posted 1 year ago in Religion & Spirituality.