TRỊNH THĂNG BÌNH “ĐƠ CẢ NGƯỜI” KHI BỊ LỆ HẰNG, HÀ THU ... XEM NHƯ "CHỊ EM"? | Facebook

Giọng Ải Giọng Ai
Giọng Ải Giọng Ai 143.2K Views
  • 584
  • 9
  • 7

TRỊNH THĂNG BÌNH “ĐƠ CẢ NGƯỜI” KHI BỊ LỆ HẰNG, HÀ THU ... XEM NHƯ "CHỊ EM"?

Có gì đó hơi ... sai sai ở đây :O
---------
📺 Xem lại GAGA 5 TẬP 13 FULL tại...

Posted 1 month ago in TV & Movies.