بخشی از تبلت این هفته| پاسخ دندان‌شکن زنان ایرانی به معصومه ابتکار | Facebook

VOA Persian
VOA Persian 34.3K Views
  • 482
  • 140
  • 104

🔺 بخشی از تبلت این هفته| پاسخ دندان‌شکن زنان ایرانی به معصومه ابتکار که به الجزیره گفت اکثریت در ایران مبانی انقلاب اسلامی و‌حجاب اسلامی را قبول دارند،...

Posted 1 year ago in .