சென்னை ஆலையை மூடும் ஃபோர்டு கார் நிறுவனம்

Generating Download Links...

சென்னை ஆலையை மூடும் ஃபோர்டு கார் நிறுவனம்

#FordIndia | #Ford

Posted 3 months ago in Social Issues

Gangs 3 months ago

விடியல்

Sathish Kashi 3 months ago

Watching GaneshChaturthi SOIL COMPANY FORD Commit suicide it feel sad

Rose Raj 3 months ago

ஜெர்மனி , இங்கிலாந்து , இத்தாலி போன்ற நாடுகளில் உள்ள ஃபோர்ட் தொழிற்சாலைகள் ஏற்கனவே மூடப்பட்டன , விற்பனை மந்தம் முதல் காரணம் , மற்ற கார் கம்பெனிகளின் போட்டி இரண்டாவது காரணம் .

Nafeel Sha 3 months ago

கரகோஷங்களை எழுப்புவோம் மக்களே

Raja Ayyaru 3 months ago

Congrats

Mas V Sankar 3 months ago

Kia, MG.. Than karanam

Anandh Raj 3 months ago

Ok PT en kadhaeudhu

Babu Cp 3 months ago

விடியல் வந்த நேரம் நல்ல ஆரம்பம்.