Q: Ano po ang ibig sabihin ng nakasulat sa Kawikaan 27:10???? A: ITANONG MO KAY SORIANO... - The Bible Contains The Word of God & Inspirational Quotes of Our Preachers

Generating Download Links...

Q: Ano po ang ibig sabihin ng nakasulat sa Kawikaan 27:10????

A: ITANONG MO KAY SORIANO
BIBLIA ANG SASAGOT!!!!!

Posted 7 months ago in Religion & Spirituality

Alfredo Millares 7 months ago

🙏 PAGPAPAALALA PARA SA KALIGTASAN 🙏

Mapapahamak lang ang maniwala sa aral o diwa ng taong si Soriano. Na walang katibayan sa Banal na Kasulatan aral na evangelio ni Soriano na 2 Dios ( Ama at Anak )
na nangagsisinsay sa katotohanan sa Salita ng Dios na naka sulat sa Banal na Kasulatan na may 2 Dios ang ( Ama at Anak )

Hindi po tayo pinabayaan ng Dios Ama para sa ating kaligtasan;

Nagtalaga ang Dios ng isang sisidlang hirang ( Gawa 9 : 15 ) upang ihayag ang kaalaman ng katotohanan at kaligtasan .

Si Apostol Pablo ang ilaw para sa mga Gentil na tulad nating at ito'y hinula na sa Lumang Tipan ni Propeta Isaiah ( Isaiah 49 : 6 )

At pinagtibayang i sa ( Gawa 13 : 47 ) na ipinagutos ng Paginoon, na inilagay ilaw sa mga Gentil upang siyang kaigtasan sa kahulihulihang hangganan ng lupa.

Lahat ng pagpapatoto ni Apostol Pablo ay buhat kay Jesucristo sa Banal na Kasulatan ( Galacia 1 : 12 )

Magnanakaw lang ng Salita ng Dios si Soriano, sa mga pahayag at sulat ni Apostol Pablo.

Bakit ? Nag patotoo si Apostol Pablo sa ( 1 Corinto 8 : 6 ) na may isang Dios lamang, ang Ama at isa lamang Panginoon, si Jesucristo. na naka sulat sa Banal na Kasulatan . at sa iisang Dios ( 1 Timoteo 1 : 17 )

Hindi nga naniwala si Soriano at kumatha siya ng sarili niyan evangelio na 2 Dios ( Ama at Anak )

Kaya walang karapatan gamiting ni Soriano ang mga sulat ni Apostol Pablo at ibang apostol : sapagka't silang mga apostol ay hirang ng Dios lalo na si Aposto Pablo.

Kaya namumusong lang si Soriano at ninanakaw ang Salita ng Dios upang mandaya , pumuksa at pumatay ng buhay at kaluluwapara sa kaligtasan .

🙏Sapagka't : Na maghihiganti sa hindi nagsusikilala sa Dios, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa evangelio na ating Panginoon Jesus ( 2 Tesalonica 1 : 8 )🙏

🙏At tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggaang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon . ( 2 Tesalonica 1 : 9 )🙏

Magaral kayo habang gising pa kayo na patotoo ni Apostol Pablo ( Efeso 5 : 14 ) na gumising kayo sa mga patay , para sa inyong kaligtasan 🙏🙏🙏

Soriano ( SAWAYING KA NAWA NG PANGINOON ) 🙏 Mateo 4 : 10 at Judas 1 : 9 🙏

Pristine del Rosario 4 months ago

TO GOD BE THE GLORY..🙏🥰💕

Orlando Ramirez Alcaraz Sr. 6 months ago

What is the Devil’s greatest trick of all time? In 2JOHN 1:7, Apostle John, HIMSELF, said:

7 "Many deceivers, WHO DO NOT ACKNOWLEDGE JESUS CHRIST AS COMING IN THE FLESH, HAVE GONE OUT INTO THE WORLD. Any such person is the deceiver and the ANTICHRIST."

Also in other versions of the Bible, The Message Bible MSG in the same 2John 1:7, it is written:

7 There are A LOT OF SMOOTH-TALKING CHARLATANS LOOSE IN THE WORLD WHO REFUSE TO BELIEVE THAT JESUS CHRIST WAS TRULY HUMAN, A FLESH-AND-BLOOD HUMAN BEING. Give them their true title: Deceiver! Antichrist!

The antichrist had a head start. The antichrist began its work during the time of the Apostles. That is what Apostle John meant in 2 John 1:7, where he said "..Many deceivers..HAVE GONE OUT INTO THE WORLD.." or as translated in The Message Bible MSG, “..A LOT OF SMOOTH-TALKING CHARLATANS LOOSE IN THE WORLD..” The antichrist preaches that Jesus is not a man. That is what Apostle John meant in 2John 1:7, where he said "..WHO DO NOT ACKNOWLEDGE JESUS CHRIST AS COMING IN THE FLESH,.." or as translated in The Message Bible MSG, “..WHO REFUSE TO BELIEVE THAT JESUS CHRIST WAS TRULY HUMAN, A FLESH-AND-BLOOD HUMAN BEING.”

Both the Dogma of the Holy Trinity or the belief that Jesus is God preaches that Jesus is not just an ordinary man. Thus, keeping the real Jesus Christ, the lamb of God, from fulfilling the mission of the Messiah.

How many will fall for this trick? In REVELATIONS 20:7-8, it is written:

20:7 When the thousand years are over, Satan will be released from his prison

20:8 and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth--Gog and Magog--to gather them for battle. IN NUMBER THEY ARE LIKE THE SAND ON THE SEASHORE.

Many good, God fearing, Jesus Christ loving, so-called Christians will form the core of this Satan’s army. Satan has fooled them all.

There are no Iglesia Ni Cristo Bibles. The Bible used are from either Catholic or Protestant sources. For comments, questions or more information, go to the nearest Chapel of the Iglesia Ni Cristo or Church of Christ. The Iglesia Ni Cristo is now in 158 countries and territories. Look for the Minister. Please listen to the Words of God. It is free. You do not have to join anything. You can go to their website IGLESIANICRISTO.NET or watch their programs like INC RADIO on YouTube and on line INCMedia.org. You can also watch their religious programs on television Net 25 and on cable INCTV.

Victor de Leon 7 months ago

Palitan nyo na ang pamagat ng programa ninyo.
ITANONG MO KAY RAZON
SI KING OF EGYPT ANG SASAGOT na dapat.

Patay na "daw" kasi si Soriano. Paano pa siya matatanong?

Loriedel Catimo Alvarez Dasi 7 months ago

Spsd, to God be the glory

Jy MAr Viola Doldolia 5 months ago

Ito ho tanong ko bro.daniel totoo ba ang sabi ni mr.Willy na binaril mo dw ng shotgun ang sasakyan ng tiyuhin mong si valentin .....ng dalawang golong sa harap...yun lang po

Domsky Cerbito Bertosky 7 months ago

Salamat po sa Dios

Michael Lizardo 2 months ago

salamat sa Dios may bro Eli

Gumamela Amar 7 months ago

Domingo Gomez 7 months ago

Amen