เด็ก ๆ จากรายการ หม้อข้าวหม้อแกง เดินทางมาทำจากความรู้จักและเรียนรู้ประโยชน์ของผักเชียงดา กันถึงอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Posted 6 months ago in OTHER