ผักเชียงดากาทอง สันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ - ลดน้ำตาล เบาหวาน organic - ผักเชียงดาลุ่มน้ำแม่แตง | Facebook