Tủ Sách Chữa Lành - Một bông hoa cũng là một thế giới | Facebook

[ Ngẫm ] Một bông hoa cũng là một thế giới

"Một hoa một thế giới
Một lá một Như Lai"

Một bông hoa với chúng ta có thể là nhỏ bé, nhưng với loài ong lại...

Posted 1 year ago in general.