Doi...Doi..Doi...Kazumi | Facebook

Tsukista Fansub
Tsukista Fansub 2.6K Views
  • 133
  • 89
  • 7

Doi...Doi..Doi...Kazumi
Sống đẹp quá cả bọn lăng mạ tên anh nguyên mùa. Mùa nào cũng có tên anh. Bạn bè anh tốt ghê hee
#Tsukista

Posted 1 year ago in Music & Audio.