ท่านประธานถูกเพื่อนเก่า ดูถูก เพราะไปโดย มอเตอร์ไซค์เก่า | Facebook

Blogtamsu TV Thailand
Blogtamsu TV Thailand 1.3M Views
  • 10K
  • 961
  • 189

อย่าพึ่งดูถูกคนอื่น บางทีใครดีกว่าใครก็ไม่รู้ :)))

Posted 10 months ago in Vehicles & Transportation.