‏این صدای همدلی از خطهٔ... - کارگاه آموزشی شهروندیار

Generating Download Links...

‏این صدای همدلی از خطهٔ قهرمان‌خیز آذربایجان که سرداری ملی همچون ستارخان” به ایران هدیه کرده است، زنده‌باد

Posted 7 months ago

Iraj Pourshian 7 months ago

نا. بود. باد. اسلام