سکس با بچه شیرخوار مجاز است

Nik jafarzadehجعفرزاده
Nik jafarzadehجعفرزاده 82.3K Views
  • 1.1K
  • 1.9K
  • 456

سکس با دختر شیرخوار مجاز است
خاک بر سر روشنفکران چپ و راست 57 که به دنبال خمینی براه افتادند
یک مشت اولاغ نفهم که بعد گفتند ما خمینی را نمی شناختیم پس گه خوردید نشناخته دنبال یک بیمار پدوفیلی براه افتادید و مرگ شاه گفتید. شما کمونیستها جبهه ملی ها مجاهدین خلق و آشغالهای 57 همه کمک کردید خمینی را بر مسند قدرت نشاندید امروز شهامت پوزش از درگاه نسل سوخته را هم ندارید. بیشرمها.

.

Posted 3 years ago in OTHER