มิติใหม่ของโคมไฟดวงจันทร์ที่มากกว่าโคมไฟ คือโคมไฟดวงจันทร์ลอยได้!
⚜️ หมุนได้โดยใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าและเสียบปลั๊กเท่านั้น
⚜️...

Posted 2 years ago in .