தமிழ் பாட்டு - ஸ்டைலுன்னா ஸ்டைலு தான். நான் தம் அடிச்சா...

தமிழ் பாட்டு
தமிழ் பாட்டு 25.2K Views
  • 1.1K
  • 1K
  • 24
Download MP4 SD 10.4MB
  • QR code for mobile device to download SD video

ஸ்டைலுன்னா ஸ்டைலு தான்.
நான் தம் அடிச்சா ஸ்டைலு தான்
ஸ்டைலுன்னா ஸ்டைலு தான்.
நான் ரம் அடிச்சா ஸ்டைலு தான்

நான் தம் அடிக்கிற ஸ்டைல பாத்து
தனலட்சுமி...

Posted 3 years ago in .