#SanguTvLive-Health Minister Naseem Baiveri vadaigen baahvaa noosveringe bahdhaluvun

Sangu TV 2.5K Views
  • 18
  • 4
  • 168

Generating Download Links...

#SanguTvLive-Health Minister Naseem Baiveri vadaigen baahvaa noosveringe bahdhaluvun

Posted 6 months ago

Raniya Ibrahim 6 months ago

Suvaalaky igmh in covid patients aa havaalu nuvanythoa?
Health ministry ah neyngenythoa male' ge kon hospital thakakunkameh covid patient inn balany
Javaabu dhiny thikamuge kan hingaafa oith goith engeyny thahugygu nimunyma kamah.
Kon suvaalakah thoa javaabu thi dhevvy?

Leo Eqqe 6 months ago

Egeynee kon kamey baa othee thithanan araa thi inee 😂

Raniya Ibrahim 6 months ago

Huriha fonyeh nulibeynedhoa kudhinney? Suvaalu nuuny javaabu. Kommes ekahchekey rangalhuvaany

Fathmath Rashfa 6 months ago

Haadha CD stuck veyey eba😅

Muru Muroo 6 months ago

Minister beybe thi inny umurun dhuvas vefa maa bodah ehn v ma geyga othun rangalhu...zuvaana jeelu aa thikan havaalu kohfa...

Muru Muroo 6 months ago

Negligence ge dhauvaa ufulaafiyaa...dhauvaa kuraa meeha Kos vaany...veri ge Mahcha kuraa dhauvaa balaane court thakeii mi Maldives ga neii...

Raniya Ibrahim 6 months ago

Huriha suvaalehves varah rangalhey.
Ekam evves suvaalakah furihama javaabeh nudheve ennu

Hawwa Laamisa 6 months ago

kuraa suvaalakah javaabeh nudhevey thaaga hama ekani kiyanee varah rangalhu suvaale varah rangalhu suvaale minoon ehcheh nukiye

Waheedha Mohamed 6 months ago

Isthiufa ey bunyas a na birugannane eirun aheremenge ley nuboveyne nu

Muru Muroo 6 months ago

Dhuvahaku news conference ga neen naane journalist kuraa suvaalah javaabu dhaary vaan engey beyfulheii