بزم غزل احمد سئر شمال... - Herati Artists هنرمندان هراتی

Generating Download Links...

بزم غزل
احمد سئر شمال
طبله: وحید هروی
با حضور استاد ظاهر باختري و آصف حبیبی
هنرمندان هراتی
لایک و شر 😘

Posted 6 years ago

Fardin Faizi 6 years ago

خدا یاره هرچی چرسی و بنگیه

Tamim Paiman 6 years ago

خانم زرغونه شما چرا وقت خودرا در فسبوك ضايع مينماييد برويد كارهاي خانه تانرا بكنيد تا شوهر ويا پدر ومادرتان ازشما راضي باشد چيزيكه اسلام ميخواهد. وديگران را هم بگذاريد از شعر وكمپوزهاي دلنشين لذت ببرن

Khaled Amiri 6 years ago

به به
چي بزمي بوده 🎤
جاي ما خالي 😕

Mahir Mahir 6 years ago

خدا یاریت بابا فردین

Said Ramez Payenda 6 years ago

❤️❤️❤️👍🏼

Tamim Paiman 6 years ago

عاليست، بهترين ها هستند نام خدا

Morteza Rahimzade 6 years ago

نام خدا Mohammad Ahmad Mehrdad Jawad

علی حیدری 6 years ago

واوا

Nurzada Bashir Ahmad 6 years ago

بسیارمقبول ، خدا یاره داکتر صاحب .