“တိမ်ပြိုမိုး”

MNTV Channel
MNTV Channel 322.9K Views
  • 24K
  • 1.5K
  • 41

“တိမ်ပြိုမိုး”
ဖခင်လုပ်ငန်းဖြစ်သည့်သုဘရာဇာအလုပ်ကိုစွန့်ပြီး ဘဝအသစ်ဖြင့်အောင်မြင်ကြီးပွားအောင်ကြိုးစားလာခဲ့သူ ဥက္ကာအောင် (လွင်မိုး)
လိမ်ညာမှုကို...

Posted 2 months ago in TV & Movies