چگونه می توان خود را برای مبارزه با کووید۱۹ آماده کرد؟ | Facebook

VOA Dari
VOA Dari 24.2K Views
  • 977
  • 114
  • 17

خوردن غذای متوازن به گونۀ روزمره، خواب کافی و نوشیدن آب بدن را برای مبارزه با کووید۱۹ قوی نگه‌می‌دارد. جزییات جالب دیگر را در این ویدیو دنبال کنید.

مریم...

Posted 1 month ago in .