പി സി ജോർജ്ജ് നവകേരള ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു|P C GEORGE | EXCLUSIVE| Navakerala News|

NavaKerala News 1.4K Views
  • 29
  • 0
  • 2

Generating Download Links...

'ഈശോ' വിവാദത്തിൽ ഫിലിം ചേംബർ തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തിയതോടെ വിഷയത്തിൽ ജനപക്ഷ നേതാവ് പി സി ജോർജ്ജ് നവകേരള ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു. മുൻപും ഇതേ...

Posted 2 months ago in Politics

Ramachandran Nair 2 months ago

ഇശോ .... നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഇട്ട പേരു മാറ്റുക. ഈ ശോക്ക് പകരം "കൂശോ " എന്നും പരിടാം .... പേരിലെന്തു കാര്യം ... നാഥുഷ.. ഫിലിം നന്നായാൽ ജനം ഇടിച്ചു കേറും.. നിങ്ങളുടെ ഫിലിം പരസ്യത്തിന് പണം മുടക്കാതെ നല്ല പരസ്യ o നേടി ..... All the best.

Anto Joseph 2 months ago

PC 👍